Εκδόσεις από Ιταλία

This list contains 391 titles

Του σοφωτάτου Ψελλού σύνταγμα ευσύνοπτον εις τας τέσσερας μαθηματικάς επιστήμας, αριθμητικών, μουσικήν, γεωμετρίαν και αστρονομίαν = Sapientissimi Pselli opus dilucidum in quattuor mathematicas disciplinas arithmeticam, musicam, geometriam, & astronomiam : ενταυθ΄ αριθμών συντομωτέρα φράσις, της μουσικής σύνοψις η ακριβωμένη, σύνοψις αύθις γεωμετρίας λόγων, άθροισις ου σύνοπτος αστρονομίας = Numerorum hic contractor explicatio, elaboratum musices compendium, copendiu rursus geometrie rationu, astronomie coactio perspicua by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Language: Ελληνική γλώσσα, Αρχαία, Λατινική γλώσσα
Publication details: Venetiis : Παρά Στεφάνω Σαβίω και τοις αδελφοίς αυτού, 1532
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: 1532 ΨΕΛ.
Του ταπεινού Γαβριήλ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας, του εκ Μονεμβασιάς του Σεβήρου συνταγμάτιον περί των αγίων μυστηρίων by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Publication details: Βενετία : [χ.ό.], 1746
Availability: No items available.
Τριώδιον συν Θεώ Αγίω : περιέχον την πρέπουσαν αυτώ ακολουθία
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Publication details: [Ρώμη] : [Ph. Vitali], [1738]
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: [1738] ΤΡΙ.
Τυπικόν εκκλησιαστικόν κατά την τάξιν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας by
Edition: Έκδοσις πέμπτη ήδη δε επιδιορθωθέν μεθ΄ όσης οίον τε επιμελείας
Material type: Text Text
Publication details: Βενετία : εκ του ελληνικού τυπογραφείου Ο Φοίνιξ
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: 1892 ΤΥΠ.
Των Αγίων Αποστόλων πράξεις και επιστολαί
Edition: Νεωστί έκδοθείσαι
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Publication details: Εν Βενετία : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ' Ιωαννίνων, 1838
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: 1838 ΑΓΙ.
Των Αγίων Συνόδων της Καθολικής Εκκλησίας των αναπάσαν την οικουμένην συναθροισθεισών οικουμενικών τε, και τοπικών νέα, και δαψιλεστάτη συνάθροισις : τόμος πρώτος από Χριστού άχρι έτους υλα΄ 431 : εν ή περιλαμβάνονται και οι κανόνες των Θείων Αποστόλων, και αι διαταγαί των αυτών δια κλήμεντος του Ρωμαίου : έτι δε αι Κανονικαί επιστολαί των κατά μέρος Αγίων Πατέρων και το Σύνταγμα Γελασίου του Κυζικινού των κατά την εν Νικαία Σύνοδον πραχθέντων / νυν πρώτον ελληνιστί μόνον τύποις εκδοθείσα, κοσμηθείσα τε, και εν τάξει αρίστη, τεθείσα, σπουδή, και πόνω του παναιδεσιμωτάτου και ιερολογιωτάτου Σπυρίδωνος Μήλια... ; συνδρομή, δε, και αναλώμασι του ευσεβεστάτου Πολυμέρου Παούλην εξ Αθηνών by
Material type: Text Text
Publication details: [Βενετία] : παρά Αντωνίω τω Τζάττα τυπογράφω Ενετώ
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (2)Call number: 1761 ΑΓΙ, ...
Των δικανικών του Δημοσθένους ιδιωτικών λόγων / [Δημοσθένης] by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Publication details: Βενετία : [χ.ό.], [1500;]
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: 1500; ΔΗΜ.
Χρυσόβουλλα και γράμματα των Οικουμενικών Πατριαρχών ανήκοντα εις τους Φιλαδελφείας Μητροπολίτας υπερτίμους και εξάρχους πατριαρχικούς και προέδρους πνευματικούς της ενετίησι των Ορθοδόξων κοινότητος / εκδόντος Ιωάννου Βελούδου by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Publication details: Βενετία : Εκ του Ελληνικού Τυπογραφείου ο Φοίνιξ, 1893
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (2)Call number: 1893 ΧΡΥ, ...
Ψαλτήριον του προφήτου και βασιλέως Δαυίδ : μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας, όπως δει στιχολογείσθαι το ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: General;
Publication details: Εν Βενετία : Εκ της ελληνικής τυπογραφίας του Φοίνικος, 1847
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: 1847 ΨΑΛ.
Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών : και της ερμηνείας όπως δεί στιχολογείσθαι το ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ
Edition: 6η έκδ., τη εγγράφω άδεια της αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Publication details: Βενετία : Εκ του ελληνικού τυπογραφείου ο Φοίνιξ, 1873
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: 1873 ΨΑΛ.
Ωρολόγιον το Μέγα : περιέχον άπασαν την ανήκουσαν ακολουθίαν κατά την τάξιν της Ανατολικής του Χριστού Εκκλησίας εξαιρέτως δε των υποκειμένων αυτή ευαγών μαναστηρίων / διορθωθέν και εις τρία μέρη διαιρεθέν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου υφ'ου προσετέθη και σύντομος ιστορία πασών των εορτών και Αγίων του όλου ενιαυτού ; έκδοσις νεωτέρα επιμελέστερον και ακριβέστερον εκτελεσθείσα το τέταρτον υπό των αυταδέλφων Ιωάννου και Σπυρίδωνος των Βελούδων by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction ; Audience: Adult;
Publication details: Εν Βενετία : Εκ του ελληνικού τυπογραφείου του Αγίου Γεωργίου, 1865
Availability: Items available for reference: ΚΔΒΚ: Δεν δανείζεται (1)Call number: 1865 ΩΡΟ.
 <<    1  ...  18  19  20  >  >>