Τα πρώτα τραγούδια : | 1904-1907 / | Λέαντρου Κ. Παλαμά

Παλαμάς, Λέανδρος

Τα πρώτα τραγούδια : 1904-1907 / Λέαντρου Κ. Παλαμά - Αθήνα : τυπογραφείο Εστία, 1907 - 85 σ. ; 19 εκ.

Κατάλογος Δελιαλή, Β'1752


Νεοελληνική λογοτεχνία
Νεοελληνική ποίηση

889.1