Πολιτικές ένταξης των μεταναστών : | η ευρωπαϊκή εμπειρία / | Τζένη Καβουνίδη...[κ.ά.] ; γλωσσική επιμέλεια Χρήστος Ράμμος

Καβουνίδη, Τζένη

Πολιτικές ένταξης των μεταναστών : η ευρωπαϊκή εμπειρία / Τζένη Καβουνίδη...[κ.ά.] ; γλωσσική επιμέλεια Χρήστος Ράμμος - Αθήνα : Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 2006 - 194 σ. ; 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία

960-89389-0-2


Μετανάστες--Κυβερνητική πολιτική--Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Μετανάστευση--Κυβερνητική πολιτική--Ευρώπη


Ευρώπη--Αποδημία και εποίκηση--Κυβερνητική πολιτική
Ευρώπη--Μεταναστευτική πολιτική

325.4