Αειφορική ανάπτυξη γεωργικών πόρων / | Π.Α. Γεράκης, Δ.Σ. Βερεσόγλου, Κ.Λ. Καλμπουρτζή

Βερεσόγλου, Δημήτριος Σ.

Αειφορική ανάπτυξη γεωργικών πόρων / Π.Α. Γεράκης, Δ.Σ. Βερεσόγλου, Κ.Λ. Καλμπουρτζή - Θεσσαλονίκη : Σύγχρονη Παιδεία, 2008 - 173 σ. : εικ. ; 23 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε από την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, Αειφορική ανάπτυξη είναι εκείνη που μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να μειώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Περιεχόμενα - Αειφορία και συναφείς έννοιες - Οι αρχές της αειφορικής κοινωνίας - Κατάταξη των φυσικών πόρων - Ενεργειακοί πόροι - Βιοποικιλότητα - Εθνική στρατηγική για τους γενετικούς πόρους

978-960-357-082-0


Αειφορία
Βιώσιμη ανάπτυξη
Βιώσιμη γεωργία
Ενεργειακή ανάπτυξη
Ενεργειακοί πόροι

333.7
Powered by AltSol

Powered by Koha