Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : | δυναμικό και τεχνολογίες / | Διονύσης Ασημακόπουλος...[κ.ά.]

Ασημακόπουλος, Διονύσης Κ., 1950-

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : δυναμικό και τεχνολογίες / Διονύσης Ασημακόπουλος...[κ.ά.] - Θεσσαλονίκη : σοφία, 2015 - xiv, 355 σ. : εικ., πίν. ; 27 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία

Η μελέτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο παρόν σύγγραμμα, γίνεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στη μελέτη του διαθέσιμου πόρου (του ανέμου, της ηλιακής ακτινοβολίας, κ.α.) και ο δεύτερος στην ανάλυση των τεχνολογιών που δεσμεύουν τον πόρο με τη βοήθεια συγκεκριμένων συσκευών (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες) και των μετατρέπουν σε ωφέλιμη ενέργεια. Το σύγγραμμα στηρίζεται στην διδακτική εμπειρία των συγγραφέων και στις διαλέξεις που ανέπτυξαν στα πλαίσιο των μαθημάτων "Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας" και "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" που διδάσκονται το Ε.Μ.Π. (Σχολή Χημικών Μηχανικών) και στο Α.Π.Θ. (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Παράλληλα, όμως, φιλοδοξεί να αποτελέσει και ένα βιβλίο αναφοράς για οποιονδήποτε πτυχιούχο μηχανικό, που απασχολείται στο χώρο των ΑΠΕ.

978-960-6706-76-9


Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιοενέργεια
Γεωθερμική ενέργεια
Ενεργειακή ανάπτυξη
Ενεργειακοί πόροι
Ηλιακή ενέργεια

333
Powered by AltSol

Powered by Koha