Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / | Εύα Μαλεβίτη

Μαλεβίτη, Εύα

Ενεργειακή διαχείριση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Εύα Μαλεβίτη - Αθήνα : Πεδίο, 2012 - 214 σ. : εικ. ; 25 εκ. - Επικαιρότητα .

Περιλαμβάνει γλωσσάρι

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία

Το βιβλίο αυτό εισάγει τον αναγνώστη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή πολιτική. Αξιοποιώντας ελληνική και ξένη βιβλιογραφία μεταφέρει σε απλή γλώσσα ορισμένες ιδιαίτερα πολύπλοκες έννοιες. Ειδικότερα παρουσιάζει το θέμα της κλιματικής αλλαγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, περιγράφει με λεπτομέρειες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις κύριες εφαρμογές τους, αναλύει επίσης το πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο της ενεργειακής διαχείρισης στα κτίρια και τέλος συζητά τον ρόλο της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Ένα πολύ σημαντικό μέρος του βιβλίου καταλαμβάνει το αγγλοελληνικό γλωσσάρι περιβαλλοντικών όρων με τις σχετικές επεξηγήσεις, που διευκολύνουν ιδιαίτερα όποιον ασχολείται με τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιστήμες και τεχνολογίες. Ένα βοηθητικό σύγγραμμα για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές αρχές της ενεργειακής διαχείρισης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και πολλά από τα θέματα που συνδέονται στενά με τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα στον πλανήτη μας.

978-960-546-107-2


Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βιοενέργεια
Γεωθερμική ενέργεια
Ενεργειακή ανάπτυξη
Ενεργειακοί πόροι
Ηλιακή ενέργεια
Υδροηλεκτρικά έργα

333
Powered by AltSol

Powered by Koha