Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός : | Αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ορεινός και πολιτιστικός τουρισμός / | Κωνσταντίνος Ανδριώτης

Ανδριώτης, Κωνσταντίνος

Αειφορία και εναλλακτικός τουρισμός : Αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ορεινός και πολιτιστικός τουρισμός / Κωνσταντίνος Ανδριώτης - Αθήνα : Σταμούλης, 2008 - 337 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία, ευρετήριο

Στόχος του βιβλίου είναι να συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξης του Εναλλακτικού Τουρισμού, έτσι ώστε η χώρα μας να μπορεί να ικανοποιεί την ανάγκη πολλών τουριστών να ξεφύγουν από τις καθιερωμένες διακοπές και να συνδέσουν την επίσκεψή τους με την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, καθώς και με τη ζωή στη φύση, την περιήγηση, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ντόπιου κοινωνικού συνόλου. Κινούμενο σε αυτούς τους δύο άξονες και συνδυάζοντας τη διεθνή επιστημονική τεκμηρίωση με την ελληνική πραγματικότητα, το βιβλίο πραγματεύεται θέματα όπως: - Αειφορία και αειφορικά πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης - Bασικές αρχές, χαρακτηριστικά, μορφές και επιπτώσεις του εναλλακτικού τουρισμού στο περιβάλλον, στην επιχείρηση, στις τοπικές κοινωνίες - Τουρισμός ειδικών ενδιαφερόντων - Οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, ορεινός τουρισμός και πολιτιστικός τουρισμός - Επιχειρηματικότητα και κρατική παρέμβαση στον εναλλακτικό τουρισμό. Απευθύνεται σε δημόσιους φορείς και απασχολούμενος με τον εναλλακτικό τουρισμό, καταθέτοντας χρήσιμα συμπεράσματα Τουριστικής Πολιτικής για μια δυναμική και ορθολογικότερη προσέγγιση του Τουρισμού.

978-960-351-774-0


Αγροτικός τουρισμός
Αειφορία
Οικοτουρισμός
Τουρισμός

338.47
Powered by AltSol

Powered by Koha