Αμφιλόχιος Παρασκευάς / | Αναστάσιου Χ. Μέγα, Νικολάου Δελιαλή

Μέγας, Αναστάσιος Χ.

Αμφιλόχιος Παρασκευάς / Αναστάσιου Χ. Μέγα, Νικολάου Δελιαλή - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 - σ.416-437 ; 24 εκ.

Ανάτυπο του Ε΄ τόμου των Μακεδονικών

Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές


Παρασκευάς, Αμφιλόχιος, 18ος αι.


Εκπαίδευση--Ιστορία--Κοζάνη--18ος αι.

920