Δώδεκα στο δίφραγκο

Πετσετίδης, Δημήτρης

Δώδεκα στο δίφραγκο - Αθήνα : Νεφέλη, 1999 - 144 σ. ; 20 εκ. - Σύγχρονη ελληνική πεζογραφία .

Υπάρχει δεύτερο αντίτυπο με αριθμό εισαγωγής Κ15889 εκδόσεων Το Δέντρο

..Ο δημοσιογράφος άλλαξε κουβέντα. Αρχισε να ρωτάει για το πρόβλημα της ύδρευσης και άλλα τέτοια. Εδειξε, μάλιστα, μεγάλο ενδιαφέρον όταν ο φοιτητής του ανέφερε για το υπόγειο ποτάμι που φαίνεται να περνάει κάτω από το χωριό. Υπάρχουν βράχοι που μέσα στις σπηλιές τους το καλοκαίρι παγώνεις κι ακούγεται ένας μακρινός θόρυβος σα νερά που κυλάνε.

960-211-469-X


Ελληνικό διήγημα
Powered by AltSol

Powered by Koha